top of page

กิจกรรม SHARK เธอเสมอ แค่ซื้อหมวกก็ลุ้นทอง


กติกา

- ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาฯ ซื้อหมวกกันน็อค SHARK รุ่นใดก็ได้ จากร้านค้าตัวแทนของ SHARK HELMETS THAILAND เท่านั้น!!! สามารถดูร้านตัวแทนจำหน่ายของเราได้ที่ลิ้งค์นี้เลยครับ

>> https://www.sharkhelmetsthailand.com/dealers <<

- ลูกค้าเขียนข้อมูลลงในบัตรชิงโชคให้ถูกต้องและครบถ้วน

- ลูกค้าถ่ายรูปบัตรชิงโชค และใบเสร็จแล้วนำไปโพสที่หน้าเฟสบุ๊คของตัวเอง พร้อมติดแฮชแทค 3 แฮชแทค และต้องเปิดเป็นสาธารณะ

#SHARK2ปีแจกฟรีทองคำ

#SHARKเธอเสมอ

#SHARKHELMETSTHAILAND

ของรางวัล

- รางวัลที่ 1 สร้อยคำทองคำหนัก 1 บาท มูลค่าประมาณ 23,000 บาท 1 รางวัล

- รางวัลที่ 2 หมวกกันน็อค SHARK SKWAL2 SYKES (KWO) มูลค่า 8,800 บาท 1 รางวัล

- รางวัลที่ 3 หมวกกันน็อค SHARK RIDILL THREEZY MAT (KWA) มูลค่า 5,500 บาท 1 รางวัล - รางวัลที่ 4 เสื้อ Hood SHARK จากฝรั่งเศส มูลค่า 2,900 บาท 2 รางวัล มูลค่ารวม 5,800 บาท - รางวัลที่ 5 Gift Voucher ส่วนลดซื้อสินค้า SHARK มูลค่า 500 บาท 10 รางวัล มูลค่ารวม 5,000 บาท

- รางวัลที่ 6 เสื้อ SHARK มูลค่า 290 บาท 5 รางวัล มูลค่ารวม 1,450 บาท

- รางวัลที่ 7 พวงกุญแจ SHARK 10 รางวัล รางวัลละ 250 บาท มูลค่ารวม 2,500 บาท

ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 52,500 บาท

วันที่เริ่ม – สิ้นสุด กิจกรรม

- ระยะเวลาจัดกิจกรรม 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2563


วัน และเวลา ที่จับและประกาศรางวัล

- จับรางวัลผู้โชคดีในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook : SHARK HELMETS THAILAND และ www.sharkhelmetsthailand.com


***หมายเหตุ***

1. หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามรายละเอียดที่ให้ไว้ภายใน 7 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป

2. ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเองที่ บริษัท ก้าวที่ดี จำกัด พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมาขอรับรางวัลด้วยตนเอง ตามสถานที่ วัน และเวลา ที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับดัวยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้ครบถ้วน ในกรณีที่ผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับมาแสดง โดยให้มาพร้อมกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับมาแสดง)

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป (รางวัลที่ 1-4) ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544

4. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาของรายการ

5. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Inbox facebook page : SHARK HELMETS THAILAND

7. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด

11. ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

12. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของหมวกกันน็อค SHARK ที่ผู้โชคดีได้ส่งเข้าร่วมรายการ บริษัทฯขอยึดถือตามชื่อผู้ที่ได้ลงทะเบียนในบัตรชิงโชคว่าเป็นเจ้าของแท้จริง

Replica_Guintoli (2).png
RACING
Replica_Guintoli (2).png
DISCOVERY
Replica_Guintoli (2).png
PULSE
Replica_Guintoli (2).png
OPTIONS&PARTS
Replica_Guintoli (2).png
METRO
moto3.png
MOTOGP
Rider-
moto3.png
MOTO2
Rider-
moto3.png
MOTO3
Rider-
moto3.png
WorldSBK
Rider-
New_Shark.jpg
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
flag01.png

SHARK  HELMETS  THAILAND

bottom of page