top of page

อะไรคือมาตราฐาน FIM ของหมวกกันน็อกและกว่าจะผ่านมาตราฐานของ FIM มันต้องผ่านอะไรมาบ้าง

น้องหลามขอเริ่มต้นอธิบายก่อนนะว่า “ FIM Racing Homologation Programme ” คืออะไร มันมีมาเพื่ออะไร

FIM Racing Homologation Programme ก่อตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการแข่งขันมอเตอรไซค์ เช่น หมวกกันน็อก เป็นต้น ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นข้อกำหนดสำหรับการแข่งขัน อาทิ ในรายการ MotoGP

โดย FIM มีจุดประสงค์หลักของโปรแกรมนี้คือเพื่อสร้างมาตรฐานการประเมินขั้นสูงของประสิทธิภาพความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ การ homologation จะได้รับเมื่อตรงตามประสิทธิภาพและมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์

ต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนในการทดสอบมาตราฐาน FIM Racing Homologation Programme

หมวกกันน็อกที่มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสอบมาตรฐานของ FIM Racing Homologation Programme ได้นั้นต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและมีคุณสมบัติ ดังนี้


· ได้รับมาตราฐาน UNECE 22.05 หรือ ECER22-05 ประเถท P