เปิดตัวหมวกลายใหม่ พิเศษสำหรับนักแข่งใหม่ของ SHARK ในรายการ Suzuka

วันนี้น้องหลามเอารูปหมวกของ Mike Di Meglio นักแข่งใหม่ของ SHARK ที่เข้าพึ่งจะมาร่วมทีม TSR/Technical Sports Racing ในรายการแข่งขัน 8 ชม. และ 24 ชม. หรือเพื่อนๆเรียกว่ารายการการแข่งขันนี้ว่า Suzuka นั้นเอง จะสวยขาดไหนไปดูกันPage Facebook : SHARK Helmets Thailand

YouTube : SHARK HELMETS THAILAND CHANNEL
Replica_Guintoli (2).png
RACING
Replica_Guintoli (2).png
DISCOVERY
Replica_Guintoli (2).png
PULSE
Replica_Guintoli (2).png
OPTIONS&PARTS